Игри

Информация за страница Тервел

      Когато говорим да Добрич и цялата прилежаща му област, няма как да не споменем един от най-важните градове – Тервел. Той носи името на един от първите български владетели по времето, когато държавата ни все още укрепва след създаването си. Близо е още и до Дулово, а за определен период от време носи наименованието Курт Бунар. От 1942-ра година насам населеното място се казва така, както е познато и до днес на широката общественост. Насочени на север територии със сухи долове бележат голяма част от релефа на града, но трябва да имаме предвид и специфичното местоположение на града. На около 40 километра отстои добричкият областен град, а на 90 – морското пристанище на Варна. По отношение на полезните изкопаеми, общината е сравнително бедна. Варовик и каолин са разкрити и са основните представители на така наречената група от нерудни изкопаеми. Кариери с варовик са разработени за местна употреба главно за строителството на пътната мрежа.

      В селата Балик и Мали Извор обаче тези руди не функционират към днешна дата. Каолинова суровина от порядъка на внушителните сто милиона тона е разкрита в района на селата Орляк и Нова Камена. Много високото съдържание на желязо обаче се отразява неблагоприятно върху материала от гледна точка на приложението му в индустрията. Стъклото и порцеланът няма как да бъдат произведени от тази руда, а освен това и огнеупорната промишленост не може да извлече съществени ползи от наличието на рудата. Не на последно място, и пясъците не могат да влязат в употреба, ето защо рудата практически не може с нищо да допринесе за икономическото развитие на града. Старото име на населеното място още от епохата на османското робство се превежда като „вълчи кладенец”, като споделя съдбата на много селища след Междусъюзничесата война, известна още като Втора балканска. Присъединено към Румъния, през 1940-та година с подписването на Крайовския договор е върнато в пределите на страната. След 9-ти септември се наблюдава засилен и интензивен подем в селището и съвсем естествено през 1960-та се стига до обявяването му за град. Любопитно е, че точно след идването на комунизма, в града се раждат някои от най-видните ни политици.

     Типичен пример е Алекси Иванов, който два пъти е повишаван на фронта за заслуги и проявени храброст и смелост. Политическата му кариера тръгва от Тервел, в който е първо заместник – председател, а после и председател на Околийския народен съвет за период от седем години – между 1952-ра и 59-та. След това той е част от структурата на БЗНС, а накрая идва и в столицата София през 1987-ма година и заема важният пост на вицепремиер и председател на съвета при горското стопанство. Тракийските племена на гетите през голяма част от своята история живеят на тази територия, а самият град отдавна е сигурна и надеждна връзка между река Дунав и Черно море. Куртубутар е името, с което селището се споменава за пръв път в един османски документ, датиращ от 1673-та година. На 26-ти юли 1882-ра селището се превръща в околийски център, а три години по-рано тук се заселват семейства от Одрин и Тракия.

eXTReMe Tracker